ikona z choinkami w dłoniach

Lasy są w dobrych rękach!

Leśnicy z Lasów Państwowych opiekują się lasami w naszym kraju od prawie stu lat: dbają o ich trwałość i różnorodność, chronią je przed żywiołami, presją cywilizacyjną, działalnością człowieka czy chorobami. Z jakim efektem? Po II wojnie światowej lesistość Polski, czyli udział lasów w jej powierzchni, wynosił 21%.  Od tamtej pory, rok po roku, lasów w Polsce przybywa. Dzięki konsekwentnym działaniom leśników powierzchnia polskich lasów wzrosła o połowę od czasów II wojny światowej i obecnie wynosi 30%.

Lasów w Polsce przybywa

Dziś lesistość sięga 30% powierzchni Polski. Od zakończenia II wojny światowej powierzchnia lasów w Polsce wzrosła o wielkość równą województwu lubelskiemu.

Mamy w Polsce nie tylko więcej lasów, ale są one także coraz starsze.

Rośnie również średni wiek lasów i dziś wynosi 60 lat. Przez dekadę, powierzchnia stuletnich drzew w Polskich lasach wzrosła o 27%.

Drzewo w lesie

29,6%

powierzchni Polski pokrywają lasy

50%

Tyle wzrosła pow. lasów po II wojnie światowej

500 mln

Tyle drzew sadzimy każdego roku

Lasy są coraz starsze

ikona z choinkami

60 lat

tyle wynosi średni wiek lasów państwowych

ikona z choinkami

14%

tyle drzewostanów przekroczyło
wiek 100 lat

las jesienią i kolorowe drzewa
ikona z choinkami

Lasy zmienne jak klimat

Postępujące zmiany klimatu: wzrost temperatury, długotrwałe susze czy bezśnieżne zimy zagrażają polskim lasom. Większość gatunków drzew, które je dziś tworzą, nie jest odporna na zmieniające się warunki klimatyczne.

Trzy czwarte powierzchni lasów w Polsce zajmują sosna, świerk, modrzew i brzoza, gatunki najbardziej wrażliwe na wzrost temperatury i jego następstwa.

Lasy bliższe naturze

ikona z choinkami

9,3%

tyle wynosi powierzchnia lasów państwowych objęta przebudową

ikona z choinkami

2 razy

o tyle wzrósł udział gatunków liściastych
w lasach państwowych od II wojny światowej

ikona z choinkami

9,3%

tyle wynosi powierzchnia lasów państwowych objęta przebudową

ikona z choinkami

2 razy

o tyle wzrósł udział gatunków liściastych w lasach państwowych od II wojny światowej

ikona z choinkami

Różnorodność w lasach rośnie

Różnorodność biologiczna jest wskaźnikiem bogactwa świata przyrody. Szacuje się, że w lasach żyje dwie trzecie wszystkich gatunków zwierząt i roślin występujących w Polsce. Wiemy o 40 tys., ale prawdopodobnie jest ich nawet kilka tysięcy więcej.

Leśnicy chronią przyrodę i wspierają różnorodność biologiczną nie tylko tam, gdzie znajdują się rezerwaty przyrody, obszary Natura2000, czy użytki ekologiczne. Robią to na całym obszarze lasów. Zwiększają powierzchnię starych lasów, pozostawiają drzewa dziuplaste, dosadzają gatunki drzew owocowych, tworzą strefy ochronne wokół gniazd czy systematycznie zwiększają ilość martwego drewna w lasach, a także prowadzą wiele własnych programów ochrony i wspierania najcenniejszych gatunków, takich jak żubry, głuszce, rysie, rybołowy, bieliki czy żółwie.

ikona z choinkami

1279

tyle rezerwatów leży na terenie Lasów Państwowych

ikona z choinkami

2269

tyle żubrów żyje obecnie
w Polsce

żubr na polanie
las i łąka
ikona z choinkami

Różnorodność w lasach rośnie

Różnorodność biologiczna jest wskaźnikiem bogactwa świata przyrody. Szacuje się, że w lasach żyje dwie trzecie wszystkich gatunków zwierząt i roślin występujących w Polsce. 40 tys. z nich zostało zinwentaryzowanych, ale prawdopodobnie jest ich nawet kilka tysięcy więcej.

Leśnicy chronią przyrodę i wspierają różnorodność biologiczną nie tylko tam, gdzie znajdują się rezerwaty przyrody, obszary Natura2000, czy użytki ekologiczne. Robią to na całym obszarze lasów. Zwiększają powierzchnię starych lasów, pozostawiają drzewa dziuplaste, dosadzają gatunki drzew owocowych, tworzą strefy ochronne wokół gniazd czy systematycznie zwiększają ilość martwego drewna w lasach, a także prowadzą wiele własnych programów ochrony i wspierania najcenniejszych gatunków, takich jak żubry, głuszce, rysie, rybołowy, bieliki czy żółwie.

ikona z choinkami

1279

tyle rezerwatów leży na terenie Lasów Państwowych

ikona z choinkami

2269

tyle żubrów żyje obecnie w Polsce

żubr na polanie
las i łąka
dziecko obejmujące drzewo
ścięte i porąbane drzewa
ikona z choinkami

Wszyscy potrzebujemy drewna

Wyobraźmy sobie świat bez drewna. Wokół nas nie będzie drewnianych domów i mebli, książek i wielu drobnych przedmiotów codziennego użytku. Nie usłyszymy muzyki z drewnianych instrumentów, nie usiądziemy przy stole, a dzieci nie będą mogły rysować. Współcześnie drewno nadal ma ok. 30 tys. zastosowań. To surowiec ekologiczny i odnawialny, którego nie można zastąpić tworzywami sztucznymi. Papierowe opakowania to jedyna szansa, aby obronić przyrodę przed plastikiem.

Lasy Państwowe pozyskują drewno, bo wszyscy go potrzebujemy. Robią to jednak w sposób zrównoważony, pilnując trwałości lasów. Pozyskują tylko część drewna, która co roku przyrasta. Reszta odkłada się i powiększa zasoby, które przekroczyły już 2 miliardy m3. 

Wszystko to regulują konsultowane społecznie i zatwierdzane przez ministra środowiska plany urządzenia lasu. To, że surowiec został pozyskany w sposób jak najmniej ingerujący w przyrodę, potwierdzają międzynarodowe certyfikaty FSC i PEFC.

Skip to content